Exposeren in het KL

Exposeren in het Kunstenlab

Het tentoonstellingsprogramma van het Kunstenlab wordt samengesteld door de werkgroep producties. De werkgroep bestaat uit vijf Kunstenlabmedewerkers, waarvan er 2 zelf kunstenaar zijn. De werkgroep vergadert doorgaans gemiddeld eens per twee maanden en beoordeelt dan de binnengekomen voorstellen. Kunstenaars die willen exposeren in het Kunstenlab zijn van harte uitgenodigd documentatiemateriaal en/of concrete voorstellen op te sturen. Wij kijken dan of het voorstel past binnen ons tentoonstellingsbeleid. De uitgangspunten van dit beleid zijn hiernaast te downloaden, evenals de plattegrond van de begane grond van het Kunstenlab.

Gewijzigd tentoonstellingsbeleid vanaf 2011
Vanaf maart 2011 heeft het Kunstenlab zijn tentoonstellingsbeleid voor de grote zaal gewijzigd. De belangrijkste overwegingen om het beleid te wijzigen zijn:

In het te downloaden bestand hiernaast wordt het nieuwe beleid kort toegelicht.

In de pers
'Het gebeurt niet dagelijks dat een museum of kunstcentrum een drastische koerswijziging in het tentoonstellingsbeleid aankondigt. Het wordt extra interessant wanneer dat gedaan wordt door een instelling die al jarenlang uitblinkt door een boeiend tentoonstellingsaanbod. Toch gaat het roer om in het Kunstenlab, al is het maar om de gewenning voor te blijven, de actualiteit nog meer op de hielen te zitten en bij te dragen aan de debatfunctie over brandende maatschappelijke thema's.'
Door Wim van der Beek in De Stentor, 25 maart 2011 (artikel: 'Kafka in het Kunstenlab')