Kunst in de publieke ruimte

Het Kunstenlab is volop bezig met projecten en opdrachten in de publieke ruimte. Enerzijds initiëren wij zelf projecten, anderzijds hebben we een opdracht vanuit de gemeente Deventer. Dit betreft het ontwikkelen en uitvoeren van de gemeentelijke visie over Kunst in de Publieke Ruimte.

Rol Kunstenlab in gemeentelijk beleid
De gemeente Deventer heeft eind 2010 een nieuwe visie vastgesteld, genaamd 'De sokkel voorbij, kunst en publieke ruimte'. Er is een adviescommissie in het leven geroepen en de percentageregeling is in ere hersteld. Hierdoor is er een (beperkt) fonds ontstaan waaruit nieuwe kunstopdrachten worden gefinancierd.

De directeur van het Kunstenlab is qualitate qua voorzitter van de adviescommissie. Daarnaast voert het Kunstenlab ook het beleid uit. Dat houdt in dat we nieuwe kunstopdrachten begeleiden (vraag onderzoeken, opdracht formuleren, groslijst maken, kunstenaars benaderen, contracten opstellen, contact tussen kunstenaar en opdrachtgever onderhouden, ondersteunen bij aanvraag vergunningen etc.). Ook fungeert het Kunstenlab als eerste aanspreekpunt voor buurtinitiatieven, opdrachtgevers en kunstenaars.

De adviescommissie bestaat daarmee uit:

Procedure
Kunstopdrachten komen tot stand op verschillende manieren; In principe wordt er gewerkt met een meervoudige schetsontwerpopdracht. De adviesraad draagt, op basis van de opdrachtformulering die samen met betrokkenen wordt gemaakt, een groslijst met kunstenaars voor.
Er is per opdracht een kleine selectiecommissie die bestaat uit direct betrokkenen (opdrachtgever, initiatiefnemer, bewoners of andere betrokkenen) en 1 of 2 leden van de adviesraad. Deze selectiecommissie selecteert de kunstenaars uit de groslijst die worden uitgenodigd om een schetsontwerp te maken én bepaalt de definitieve keuze op basis van de schetsontwerpen.
Voordat een kunstwerk wordt gerealiseerd, brengt de adviesraad een advies uit aan het College van B&W. Zij beslissen of het kunstwerk al dan niet kan worden gerealiseerd.
De adviesraad brengt ook advies uit over initiatieven van anderen m.b.t. kunst in de openbare ruimte, verplaatsingen of eventuele verwijderingen.
Leden van de adviesraad worden voor een periode van 4 jaar aangesteld en kunnen één maal herbenoemd worden.

De financiering van de kunstopdrachten komt meestal vanuit het Fonds Kunstopdrachten, waarin rondom nieuwe projecten een afdracht in het kader van de percentageregeling plaatsvindt. Soms komt het budget direct uit het project waarbij het kunstwerk wordt gerealiseerd. Andere keren is er sprake van financiering door de opdrachtgever zelf of door middel van extern verworven fondsen.

Gerealiseerde kunstwerken:
De afgelopen jaren is de adviescommissie onder andere betrokken geweest bij de volgende kunstopdrachten:
 1. Kunstopdracht Stadhuiskwartier: maken van een ontwerp voor de gevels van het nieuwe stadhuis met een betekenisvolle iconografie. (schetsontwerp door Berend Strik, Loes ten Anscher en Guido Geelen). De opdracht is vervaardigd door Loes ten Anscher met het project Deventer Raamwerk; Presentatie en handleiding bij Deventer Raamwerk, kijk op youtu.be/A95krH--ISw. De totstandkoming is terug te lezen op de Facebook-pagina (klik hier)
   
 2. Kunstopdracht Stationsgebied: een kunstwerk om de zichtbaarheid van de entree van de fietsenstalling te vergroten. Tanja Smeets heeft een kunstwerk vervaardigd, waarbij 900 bellen de hekken van de stalling sieren. Deze bellen zijn geïnspireerd op de fietsbellen van reizigers. Lees meer over dit kunstwerk >>
   
 3. Kunstopdracht Veldpaperplein Colmschate: Naar aanleiding van de diefstal van het beeld 'Klompendansers' van het Veldpaperplein, is er vanuit de buurtbewoners de vraag gekomen om een nieuw beeld te vervaardigen. De Spacecowboys hebben het beeld 'Staltafel' gecreëerd. Het kunstwerk bestaat uit een grote houten tafel waaruit een stal oprijst, en een bronzen pony. Het bevat veel symboliek. De stal verwijst naar de agrarische geschiedenis van het dorp Colmschate. De bronzen pony staat symbool voor de volharding door in weer en wind toch buiten de blijven en niet toe te geven aan de omstandigheden, net zoals de bewoners van Colmschate zich inzetten voor het voortbestaan van het dorp en niet opgeven. De tafel heeft als kenmerk één poot in het midden en vier aan de omtrek, in de hoeken. Dit is een verwijzing naar het dorp Colmschate met de vier buurtschappen. 
   
 4. Kunstopdracht Spoorzone: Stefan Venbroek ontwierp een kunstwerk voor de nieuwe spoortunnel en de geluidsschermen bij het spoorviaduct in de Rivierenwijk. Meer dan vierduizend foto’s maakte Stefan Venbroek van de bewoners en de omgeving van de Rivierenwijk. Deze foto’s vormen de basis van zijn werk waarin fotografie, tekenen en digitale technieken zijn samengevoegd. In de achtergrond stroomt het water, een verwijzing naar de Rivierenwijk. Stefan Venbroek vertelt in zijn werk het verhaal van de wijk, van de mensen van jong tot oud; uit het leven gegrepen, zonder opsmuk.
   
 5. Geert Groote: Karoly Szekeres ontwierp het kunstwerk voor het Geert Grootehuis op het Lamme van Dieseplein. De opdracht was een initiatief van het comité Beeld voor Geert Groote om zijn gedachtegoed vandaag de dag zichtbaar te maken. Het gedicht dat Johanneke ter Stege speciaal voor deze gelegenheid schreef, verbindt het klassieke beeld van de volgelingen van Geert Groote en de eigentijdse architectuur van het Geert Grootehuis.
   
 6. We're on a mission from God: op een bijzondere plek, tussen de A1 en de Schipbeek, bevinden zich de archeologische resten van het middeleeuwse Cistercienzer Vrouwenklooster Ter Hunnepe. Dit is bovendien het speelterrein van Paintballclub Anampa. Kunstenaar Ben Raaijman kreeg de uitdagende opdracht een kunstwerk te maken dat de beleving van het klooster zichtbaar maakt en tegelijkertijd een functie vervult voor de paintballclub.
Op dit moment lopen er procedures rondom de volgende kunstopdrachten:
Lees ook over de kunstwerken in de openbare ruimte van Matjaz Stuk en Arno Kramer


Staltafel van de Spacecowboys


Deventer raamwerk van Loes ten Anscher


Growing Fence van Tanja SmeetsBuurttaferelen van Stefan Venbroek