Participatie

Kunstprojecten in samenwerking met wijkbewoners

Het Kunstenlab ontwikkelt kunstprojecten op het gebied van publieksparticipatie. Bij dit type projecten wordt de primaire doelgroep direct betrokken bij de totstandkoming van het kunstwerk/project en bepaalt zelfs mede het eindresultaat. Het Kunstenlab probeert met deze projecten nieuw publiek te bereiken en kunst toegankelijker te maken voor een breder publiek. Veel van de projecten worden ontwikkeld in samenwerking met Kunstcircuit.


Project Beeldenstorm
Met het project Beeldenstorm wordt een aantal kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer extra onder de aandacht van het publiek gebracht. Het belangrijkste doel is het bekendmaken van de collectie kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer en daarbij het beeld of de intentie van het beeld extra te beleven. De commissie Kunst en Openbare Ruimte Deventer ontwikkelt op dit moment een website met alle kunstwerken in de openbare ruimte van Deventer. Een foto- en/of beeld- en geluidsverslag van de verschillende deelprojecten komen op deze website te staan.


Archief

Deventer Beeldenstorm
Met het project Deventer Beeldenstorm wil kunstenaar Wouter Klein Velderman de beelden, die ons dagelijks omringen in onze stad, een betekenis geven geënt op de tijd waarin we nu leven. Vanaf het voorjaar van 2013 hebben, verspreid over de hele stad, evenementen plaats gevonden die in het teken stonden van de beeldencollectie.

Het 'Wijklapjesproject'

Beeldend kunstenaar Loes ten Anscher heeft alle 1280 huishoudens in het Oranjekwartier in Deventer gevraagd een lapje te leen om in te scannen. Samen vormen deze lapjes het Oranjekwartierpatroon voor de tafels in het Oranje wijkhuis. 

Project 'Click'
Click was een participatieproject van Adriaan Nette in het Landsherenkwartier in Deventer. De bewoners van het Landsherenkwartier hebben samen met Adriaan Nette betekenis gegeven aan een turbelente periode in hun leven: de ingrijpende sloop van hun buurt.

Kringloopatelier 'De loop der dingen' wordt MAAK: bureau voor hergebruik
Het kringloopatelier was een project van kunstenaar Ida van der Lee in Rivierenwijk. Bewoners, kunstenaars en ontwerpers werkten samen om waardeloos geworden spullen te transformeren tot waardevolle producten en kunstobjecten.

De tuinen van Wilhelmina
Een prachtig terrein met een duidelijke hoofdentree, verschillende 'kamers', achtergangetjes en sluippaaadjes. Deze plek met genoemde karakteristieken was het terrein van beeldend kunstenaar Aukje Grouwstra 'Baufrau'. Aukje Grouwstra werkte samen met bewoners en gebruikers aan dit project in het kader van de stedelijke vernieuwing Keizerslanden.


Project Beeldenstorm, DanZoMuzikale performance van Rutger ZuyderveltClick op de gevel


KringloopatelierWijklapjesproject